Moje kompetencje:
 • magister psychologii
 • psycholog kliniczny
 • psychotraumatolog
 • specjalista psychosomatyki i somatopsychologii
 • specjalista psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej
 • wykształcenie Coacha (praca nad rozwojem  osobistym klientów) zdobyte na Uniwersytecie SWPS
 • terapeutka I i II stopnia terapii EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) należąca do Polskiego Towarzystwa EMDR rekomendowanego przez EMDR EUROPE
 • terapeuta Techniki Emocjonalnej Wolności (EFT oraz Cellular EFT)
 • praktyk Brainspotting
 • specjalizacja I, II i III stopnia: Mutyzm Wybiórczy
 • Certyfikowany Facylitator Psychologii i Terapii Psychosomatycznej w Polsce
 • absolwentka nowatorskiego kierunku na studiach wyższych psychobiologii zdrowia

W pracy wyróżnia mnie szacunek do klienta i historii jego życia.

Odbyłam szereg specjalistycznych szkoleń w zakresie pracy z traumą. Zajmuje się pracą z traumą u:

 • osób dorosłych
 • dzieci
 • młodzieży

Towarzyszenie dziecku w czasie jego zmagania się z lękiem i stopniowego otwierania się na świat stanowi niezapomniane doświadczenie i jest dla mnie motorem do dalszej pracy i własnego rozwoju.


Stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w różnych szkoleniach i konferencjach naukowych. Swoją pracę opieram na całościowym podejściu do klienta, szukając źródła doświadczanych trudności i ich rozwiązań długofalowych.

Praca terapeutyczna jest dla mnie szczególnym rodzajem spotkania z drugim człowiekiem i zaproszeniem do poznania jego  wyjątkowego świata. To odnajdywanie własnej drogi ku szczęściu, odkryciu własnego potencjału i wykorzystaniu go. To możliwość wyrażania swoich uczuć i pragnień w bezpiecznych warunkach i uważnej atmosferze.

 

Bliskie są mi idee podkreślające wartość otwartej, osobistej i partnerskiej relacji, empatycznego zrozumienia osoby, wzajemne zaufanie, nie ocenianie.

 

Jako psycholog oferuję czas, uwagę, życzliwość, bezwarunkową akceptację, empatię i psychologiczne umiejętności.


Pracuję  w nurcie terapii humanistyczno- egzystencjalnej, zgodnie z podejściem integratywnym, łączę metody zaczerpnięte z różnych szkół  psychoterapii, m.in. Gestalt oraz terapii behawioralno-poznawczej. Zgodnie z założeniami tego nurtu terapeuta nie ocenia, nie krytykuje, nie narzuca swojej wizji i nie zakłada jak być powinno.

 

W przypadku wątpliwości odpowiem na wszystkie pytania telefonicznie.


+49 173 234 1085

 

Brechtener Str. 35
44536 Lünen

© Dialog Praxis